Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-02-16 15:06:57  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left:-1.5pt;"> <a href="http://botany.pl/rada_nauk/Ustawa%20z%20dnia%2030%20kwietnia%202010.pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk</a>&nbsp;(Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z p&oacute;źn. zm.)</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> http://botany.pl/rada_nauk/Ustawa%20z%20dnia%2030%20kwietnia%202010.pdf</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> <a href="http://botany.pl/rada_nauk/Statut%20Polskiej%20Akademii%20Nauk%20nadanego%20uchwa%C5%82%C4%85%20nr%2082010.pdf" target="_blank">Statut Polskiej Akademii Nauk nadanego uchwałą nr 8/2010 Zgromadzenia Og&oacute;lnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.</a></p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> <a href="http://botany.pl/rada_nauk/Statut_IB_PAN.pdf" target="_blank" title="Statut Instytutu Botaniki PAN">Statut Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN zatwierdzony przez Prezesa PAN dnia 6 czerwca 2012 r.</a></p> <p> http://botany.pl/rada_nauk/Statut_IB_PAN.pdf</p> ' na '<p style="margin-left:-1.5pt;"> <a href="http://botany.pl/rada_nauk/Ustawa%20z%20dnia%2030%20kwietnia%202010.pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk</a>&nbsp;(Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z p&oacute;źn. zm.)</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> <a href="http://botany.pl/rada_nauk/Statut%20Polskiej%20Akademii%20Nauk%20nadanego%20uchwa%C5%82%C4%85%20nr%2082010.pdf" target="_blank">Statut Polskiej Akademii Nauk nadanego uchwałą nr 8/2010 Zgromadzenia Og&oacute;lnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.</a></p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> <a href="http://botany.pl/rada_nauk/Statut_IB_PAN.pdf" target="_blank" title="Statut Instytutu Botaniki PAN">Statut Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN zatwierdzony przez Prezesa PAN dnia 6 czerwca 2012 r.</a></p> '

Podgląd
2017-02-16 18:38:45  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left:-1.5pt;"> <a href="http://botany.pl/rada_nauk/Ustawa%20z%20dnia%2030%20kwietnia%202010.pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk</a>&nbsp;(Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z p&oacute;źn. zm.)</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> <a href="http://botany.pl/rada_nauk/Statut%20Polskiej%20Akademii%20Nauk%20nadanego%20uchwa%C5%82%C4%85%20nr%2082010.pdf" target="_blank">Statut Polskiej Akademii Nauk nadanego uchwałą nr 8/2010 Zgromadzenia Og&oacute;lnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.</a></p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> <a href="http://botany.pl/rada_nauk/Statut_IB_PAN.pdf" target="_blank" title="Statut Instytutu Botaniki PAN">Statut Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN zatwierdzony przez Prezesa PAN dnia 6 czerwca 2012 r.</a></p> ' na '<p style="margin-left:-1.5pt;"> <a href="http://botany.pl/rada_nauk/Ustawa%20z%20dnia%2030%20kwietnia%202010.pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk</a>&nbsp;(Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z p&oacute;źn. zm.)</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> <a href="http://botany.pl/rada_nauk/Statut%20Polskiej%20Akademii%20Nauk%20nadanego%20uchwala%20nr%2082010.pdf" target="_blank">Statut Polskiej Akademii Nauk nadanego uchwałą nr 8/2010 Zgromadzenia Og&oacute;lnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.</a></p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> lll</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> <a href="http://botany.pl/rada_nauk/Statut_IB_PAN.pdf" target="_blank" title="Statut Instytutu Botaniki PAN">Statut Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN zatwierdzony przez Prezesa PAN dnia 6 czerwca 2012 r.</a></p> '

Podgląd
2019-05-28 10:56:41  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left:-1.5pt;"> <a href="http://botany.pl/rada_nauk/Ustawa%20z%20dnia%2030%20kwietnia%202010.pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk</a>&nbsp;(Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z p&oacute;źn. zm.)</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> <a href="http://botany.pl/rada_nauk/Statut%20Polskiej%20Akademii%20Nauk%20nadanego%20uchwala%20nr%2082010.pdf" target="_blank">Statut Polskiej Akademii Nauk nadanego uchwałą nr 8/2010 Zgromadzenia Og&oacute;lnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.</a></p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> lll</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> <a href="http://botany.pl/rada_nauk/Statut_IB_PAN.pdf" target="_blank" title="Statut Instytutu Botaniki PAN">Statut Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN zatwierdzony przez Prezesa PAN dnia 6 czerwca 2012 r.</a></p> ' na '<p style="margin-left:-1.5pt;"> <a href="http://botany.pl/rada_nauk/Ustawa%20z%20dnia%2030%20kwietnia%202010.pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk</a>&nbsp;(Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z p&oacute;źn. zm.)</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> <a href="http://botany.pl/rada_nauk/Statut%20Polskiej%20Akademii%20Nauk%20nadanego%20uchwala%20nr%2082010.pdf" target="_blank">Statut Polskiej Akademii Nauk nadanego uchwałą nr 8/2010 Zgromadzenia Og&oacute;lnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.</a></p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> lll</p> <div> <a href="https://www.botany.pl/images/rada_nauk/Statut_IB_PAN_z_dn._20.03.2017_r._low.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Statut Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN zatwierdzony przez Prezesa PAN dnia&nbsp;20 marca 2017</a></div> '

Podgląd
2019-05-28 10:57:29  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left:-1.5pt;"> <a href="http://botany.pl/rada_nauk/Ustawa%20z%20dnia%2030%20kwietnia%202010.pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk</a>&nbsp;(Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z p&oacute;źn. zm.)</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> <a href="http://botany.pl/rada_nauk/Statut%20Polskiej%20Akademii%20Nauk%20nadanego%20uchwala%20nr%2082010.pdf" target="_blank">Statut Polskiej Akademii Nauk nadanego uchwałą nr 8/2010 Zgromadzenia Og&oacute;lnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.</a></p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> lll</p> <div> <a href="https://www.botany.pl/images/rada_nauk/Statut_IB_PAN_z_dn._20.03.2017_r._low.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Statut Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN zatwierdzony przez Prezesa PAN dnia&nbsp;20 marca 2017</a></div> ' na '<p style="margin-left:-1.5pt;"> &nbsp;<a href="http://botany.pl/rada_nauk/Ustawa%20z%20dnia%2030%20kwietnia%202010.pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk</a>&nbsp;(Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z p&oacute;źn. zm.)</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> <a href="http://botany.pl/rada_nauk/Statut%20Polskiej%20Akademii%20Nauk%20nadanego%20uchwala%20nr%2082010.pdf" target="_blank">Statut Polskiej Akademii Nauk nadanego uchwałą nr 8/2010 Zgromadzenia Og&oacute;lnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.</a></p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> lll</p> <div> &nbsp;</div> <div> <a href="https://www.botany.pl/images/rada_nauk/Statut_IB_PAN_z_dn._20.03.2017_r._low.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Statut Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN zatwierdzony przez Prezesa PAN dnia&nbsp;20 marca 2017</a></div> '

Podgląd
2020-01-24 13:01:58  Bogumiła Kurzydło

Zmieniono nazwę z 'Podstawa działania' na 'Status prawny'

Pole category_id zmieniło wartość z '19038' na '49368'

Pole short zmieniło wartość z 'Podstawa' na 'Status'

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left:-1.5pt;"> &nbsp;<a href="http://botany.pl/rada_nauk/Ustawa%20z%20dnia%2030%20kwietnia%202010.pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk</a>&nbsp;(Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z p&oacute;źn. zm.)</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> <a href="http://botany.pl/rada_nauk/Statut%20Polskiej%20Akademii%20Nauk%20nadanego%20uchwala%20nr%2082010.pdf" target="_blank">Statut Polskiej Akademii Nauk nadanego uchwałą nr 8/2010 Zgromadzenia Og&oacute;lnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.</a></p> <p style="margin-left:-1.5pt;"> lll</p> <div> &nbsp;</div> <div> <a href="https://www.botany.pl/images/rada_nauk/Statut_IB_PAN_z_dn._20.03.2017_r._low.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Statut Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN zatwierdzony przez Prezesa PAN dnia&nbsp;20 marca 2017</a></div> ' na '<p style="margin-left:-1.5pt;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk jest instytutem naukowym działajcym na podstawie:</span></p> <ul> <li style="margin-left: -1.5pt;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="http://botany.pl/rada_nauk/Ustawa%20z%20dnia%2030%20kwietnia%202010.pdf" target="_blank">Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk</a>&nbsp;</span></li> <li style="margin-left: -1.5pt;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="http://botany.pl/rada_nauk/Statut%20Polskiej%20Akademii%20Nauk%20nadanego%20uchwala%20nr%2082010.pdf" target="_blank">Statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Og&oacute;lne PAN z dnia 24 listopada 2010 r.</a></span></li> <li style="margin-left: -1.5pt;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="https://www.botany.pl/images/rada_nauk/Statut_IB_PAN_z_dn._20.03.2017_r._low.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Statutu Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN zatwierdzony przez Prezesa PAN dnia&nbsp;20 marca 2017</a></span></li> </ul> '

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2017-02-16 00:00:00' na '2020-01-24 00:00:00'

Pole slug zmieniło wartość z 'podstawa-dzialania' na 'status-prawny'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePodstawa działaniaStatus prawny
category_id1903849368
shortPodstawaStatus
full

 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.)

 

 

Statut Polskiej Akademii Nauk nadanego uchwałą nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.

lll

 

 Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk jest instytutem naukowym działajcym na podstawie:

publishfrom2017-02-16 00:00:002020-01-24 00:00:00
slugpodstawa-dzialaniastatus-prawny
2020-01-24 13:04:08  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left:-1.5pt;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk jest instytutem naukowym działajcym na podstawie:</span></p> <ul> <li style="margin-left: -1.5pt;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="http://botany.pl/rada_nauk/Ustawa%20z%20dnia%2030%20kwietnia%202010.pdf" target="_blank">Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk</a>&nbsp;</span></li> <li style="margin-left: -1.5pt;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="http://botany.pl/rada_nauk/Statut%20Polskiej%20Akademii%20Nauk%20nadanego%20uchwala%20nr%2082010.pdf" target="_blank">Statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Og&oacute;lne PAN z dnia 24 listopada 2010 r.</a></span></li> <li style="margin-left: -1.5pt;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="https://www.botany.pl/images/rada_nauk/Statut_IB_PAN_z_dn._20.03.2017_r._low.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Statutu Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN zatwierdzony przez Prezesa PAN dnia&nbsp;20 marca 2017</a></span></li> </ul> ' na '<p style="margin-left:-1.5pt;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk jest instytutem naukowym działajcym na podstawie:</span></p> <ul> <li style="margin-left: -1.5pt;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="http://botany.pl/rada_nauk/Ustawa%20z%20dnia%2030%20kwietnia%202010.pdf" target="_blank">Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk</a>&nbsp;</span></li> <li style="margin-left: -1.5pt;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="http://botany.pl/rada_nauk/Statut%20Polskiej%20Akademii%20Nauk%20nadanego%20uchwala%20nr%2082010.pdf" target="_blank">Statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Og&oacute;lne PAN z dnia 24 listopada 2010 r.</a></span></li> <li style="margin-left: -1.5pt;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="https://www.botany.pl/images/PDF/Statut%20IB%20PAN%2020marca2017.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Statutu Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN zatwierdzony przez Prezesa PAN dnia&nbsp;20 marca 2017</a></span></li> </ul> '

Podgląd
2020-01-24 13:06:46  Bogumiła Kurzydło
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-01-30 13:00:48  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left:-1.5pt;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk jest instytutem naukowym działajcym na podstawie:</span></p> <ul> <li style="margin-left: -1.5pt;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="http://botany.pl/rada_nauk/Ustawa%20z%20dnia%2030%20kwietnia%202010.pdf" target="_blank">Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk</a>&nbsp;</span></li> <li style="margin-left: -1.5pt;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="http://botany.pl/rada_nauk/Statut%20Polskiej%20Akademii%20Nauk%20nadanego%20uchwala%20nr%2082010.pdf" target="_blank">Statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Og&oacute;lne PAN z dnia 24 listopada 2010 r.</a></span></li> <li style="margin-left: -1.5pt;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="https://www.botany.pl/images/PDF/Statut%20IB%20PAN%2020marca2017.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Statutu Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN zatwierdzony przez Prezesa PAN dnia&nbsp;20 marca 2017</a></span></li> </ul> ' na '<p style="margin-left:-1.5pt;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk jest instytutem naukowym działającym na podstawie:</span></p> <ul> <li style="margin-left: -1.5pt;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="http://botany.pl/rada_nauk/Ustawa%20z%20dnia%2030%20kwietnia%202010.pdf" target="_blank">Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk</a>&nbsp;</span></li> <li style="margin-left: -1.5pt;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="http://botany.pl/rada_nauk/Statut%20Polskiej%20Akademii%20Nauk%20nadanego%20uchwala%20nr%2082010.pdf" target="_blank">Statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Og&oacute;lne PAN z dnia 24 listopada 2010 r.</a></span></li> <li style="margin-left: -1.5pt;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="https://www.botany.pl/images/PDF/Statut%20IB%20PAN%2020marca2017.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Statutu Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN zatwierdzony przez Prezesa PAN dnia&nbsp;20 marca 2017</a></span></li> </ul> '

Podgląd
2017-02-16 14:55:00  Bogumiła Kurzydło

Utworzono artykuł 79121 o nazwie 'Podstawa działania'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste79121
user_idpuste1324746
resource_idpuste1362
namepustePodstawa działania
category_idpuste19038
language_idpuste1
shortpustePodstawa
fullpuste

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.)

http://botany.pl/rada_nauk/Ustawa%20z%20dnia%2030%20kwietnia%202010.pdf

 

Statut Polskiej Akademii Nauk nadanego uchwałą nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.

 

Statut Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN zatwierdzony przez Prezesa PAN dnia 6 czerwca 2012 r.

http://botany.pl/rada_nauk/Statut_IB_PAN.pdf

publishfrompuste2017-02-16 00:00:00
_activepuste1
slugpustepodstawa-dzialania

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się